The benefits of real estate management software.
5/5/2021 Chien Dang Marketing, Projects

AtemisCloud Real Estate

The real estate economic market is always vibrant and developing strongly, requiring investors to have a very good management process to be able to enhance their competitive advantage. If you still use the traditional management method, then you are spending too much time managing apartment and apartment products, managing staff, managing contracts, ..., searching project information, customer records as needed. You don't understand the needs of your customers, you struggle to find potential customers. Interactions between departments, groups, and departments are also ineffective. Then this is the optimal solution for you, the solution is developed based on the needs of each customer. The user-friendly and easy-to-use software saves you time, and all stages of the operation are carried out in a certain process, responding to the needs of managing and solving jobs in the fastest way. Using our software keeps you in control of all your business problems. See outstanding project, potential customers, monthly sales, total sales for a year, store and manage a large data warehouse. Thereby helping investors to choose the appropriate form and business strategy, to grasp the amount of the company's financial income.

7 benefits of marketing automation
4/2/2021 Julie Nguyen CRM, Marketing, Administration, BackOffice

Marketing Digital Marketing automation is the leading development trend in the world to help businesses grow their business and increase profits. It is also becoming a trend among large enterprises in developed and emerging countries. This technology helps businesses save administrative costs, free up labor force, shrink the business model and take care of customers more professionally, thereby bringing more profits to the business. According to Wikipedia, marketing automation is about streamlining marketing and sales activities by replacing continuous, repetitive manual processes with automated solutions. Marketing automation enables repetitive jobs to be processed more quickly, minimizes errors and increases customer experience.
7 lợi ích của tự động hoá tiếp thị.
4/2/2021 Julie Nguyen CRM, Marketing, Administration, BackOffice

Marketing Digital Tự động hoá tiếp thị đang là xu hướng phát triển hàng đầu trên thế giới giúp các doanh nghiệp phát triển kinh doanh, tăng lợi nhuận. Nó cũng đang trở thành xu hướng trong các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam. Công nghệ này giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí quản trị, giải phóng sức lao động, thu gọn mô hình doanh nghiệp và chăm sóc khách hàng một cách chuyên nghiệp hơn, từ đó mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho doanh nghiệp. Theo Wikipedia, tự động hoá tiếp thị là hợp lý hóa các hoạt động tiếp thị và bán hàng bằng cách thay thế các quy trình thủ công liên tục, lặp đi lặp lại bằng các giải pháp tự động. Tự động hoá tiếp thị giúp những công việc lập đi lập lại có thể được xử lý nhanh chóng hơn, giảm thiểu sai sót và tăng trải nghiệm khách hàng.
Tại sao bạn cần một phần mềm quản lý phòng khám Cloud?
3/8/2021 Julie Nguyen CRM, Administration, Projects, Finance, HR

Clinic Management Sofware Y tế là một trong những ngành nghề đang phát triển mạnh mẽ. Bạn nhìn thấy một xã hội công nghệ liên tục phát triển trên mọi lĩnh vực, quản lý phòng khám bằng phần mềm đã trở thành xu hướng hiện đại hóa. Để đáp ứng nhu cầu phát triển cao trong tương lai bạn tìm hiểu cho phòng khám của mình một giải pháp phù hợp trong hỗ trợ công việc để quản lý một cách khoa học, tích cực hơn. Giải pháp bằng cách tập hợp con người, quy trình và công nghệ lại với nhau, khả năng tương tác sẽ hợp lý hóa việc thu thập thông tin, diễn giải thông tin và ứng dụng dữ liệu tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu của tất cả mọi người. Việc áp dụng công nghệ để cung cấp các dịch vụ y tế giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian.
Năm lợi ích của hệ thống phần mềm học trực tuyến
6/15/2020 Julie Nguyen Administration, HR

eLearning Kiến thức chính là một phần của tương lai tương sáng. Trong một xã hội phát triển không ngừng cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, phương pháp học tập và giảng dạy đã được nâng cấp lên một tầng cao mới. E-learning cung cấp một hệ thống chia sẻ kiến thức, kỹ năng từ xa đến một hoặc nhiều cá nhân, giải quyết được rất nhiều các bất lợi dẫn đến cản trở quá trình học như: địa lý, thời tiết, tình hình xã hội,… từ đó đem lại cho người học một trải nghiệm học thoải mái, dễ chịu và tiết kiệm.
Thay đổi thế giới và sử dụng các ứng dụng SaaS trong đợt bùng phát Coronavirus
3/4/2020 Julie Nguyen CRM, Marketing, Administration, Projects, Finance, HR

Corona Homework Nếu sự bùng phát của virus corona có tác động tiêu cực đến nền kinh tế quốc tế, nhưng nó có thể thay đổi mạnh mẽ cách chúng ta làm việc và mang lại tác động tích cực cho thế giới. Thay vì để nó là một điểm yếu, chúng ta có thể biến nó thành một điểm mạnh. Quá nhiều sự tập trung, căng thẳng, sợ hãi, áp lực của con người tạo ra những đau khổ, trầm cảm cho thế giới. Mẹ thiên nhiên chắc chắn không hài lòng về tình trạng văn minh hiện tại của chúng ta. Đã đến lúc để thay đổi. Virus này dù được tạo ra bởi thiên nhiên hay con người, nó cũng là một rào cản công nghệ sinh học có thể phá vỡ nền kinh tế thế giới và quan niệm làm việc của chúng ta. Với phạm vi phủ sóng internet trên toàn thế giới và sự sẵn có của các ứng dụng SaaS quản lý kinh doanh, đã đến lúc các giám đốc của các công ty cho phép nhân viên của họ được kết nối và làm việc tại nhà. Đã đến lúc sinh viên và nhân viên học tập và làm việc từ xa, để tăng thêm sự hạnh phúc, có được năng lượng tích cực và tăng mức độ nhận thức của họ. Đã đến lúc thay đổi thế giới.
Change the world and use SaaS apps during the Coronavirus outbreak
3/2/2020 Julie Nguyen CRM, Marketing, Administration, Projects, Finance, HR

Change the world and use SaaS applications during the Coronavirus outbreak

If the Coronavirus outbreak will have a negative impact on the international economy, it could drastically change the way we work, and bring a positive impact to the world. Instead of a weakness, we can transmute it to a strength. Too many human concentrations, stresses, fears, pressures create sufferings, depression to the world. Mother Nature is surely not happy about our current civilization state. Time to change. This virus, created either by Nature or by Humans, is a biotechnological barrier which can disrupt the business world and the way we conceive work. With the worldwide internet coverage and the availability of business management SaaS applications, it’s time for companies’ directors to allow their employees to be connected and work from home. It is time for students and employees to study and work remotely, to boost their happiness, get positive energy and increase their level of consciousness. It’s time to change the world.
7 benefits of the business suite for your fitness center
1/15/2020 Julie Nguyen CRM, Marketing, Administration, Projects, Finance, HR

AtemisCloud fitness and sport centers solution You probably know how the journey to acquire and retain the customer goes: a suspect got to know about you through social media, marketing campaign, or just heard about you from someone else. Then they will have a free trial at your gym, ask for consulting and book a package. Finally, they always expect the best customer care and service from you. Only by meeting their needs you will be able to retain them. The process is applied for fitness centers and service providers competing hardly with each others. The solution is having a good organization, digital processes to attract and retain better customers.
10 benefits to get an event management solution in the Cloud
10/15/2019 Julie Nguyen CRM, Marketing, Administration, Projects, Finance, HR

Event Management solution To manage your events and the hostesses who will participate in them, numerous companies still use excel or paper forms. They manually created events with all the data and registered attendees with it. Now, it’s 1 week before the event and they want to send the reminder/confirmation email to those hostesses and invitees. They need to rewrite an email from a template, then gather all the emails addresses, send the messages and waiting for the hostess’s / invitees’ confirmation. This process keeps on repeating mechanically for every event they have to manage.From the moment you start publicizing it, to the registration process, your communication, the event content, the delivery, the afterward management all the contacts should follow a clear process including all stake holders. That’s where a software specialist comes in. Spare time, spare money and have fun.
Phương pháp để email vượt qua được bộ lọc thư rác
6/12/2019 Julie Nguyen CRM, Marketing

Improve your email delivery Tiếp thị qua email là một phương thức rất hiệu quả 93% các nhà tiếp thị B2B dựa vào email để gửi nội dung tiếp thị và 59% phát biểu rằng tiếp thị qua email mang lại cho họ ROI lớn nhất. Những gì đã thay đổi trong những năm qua là cách các bộ lọc email phân tích và từ chối thư đến.Bạn đã từng cẩn thận tinh chỉnh chiến dịch gửi email của mình để cuối cùng lại hạ cánh trong các mục thư rác hết lần này đến lần khác chưa? Nếu vậy, vấn đề rất có thể nằm ở tin nhắn, hoặc chiến lược gửi email của bạn. Mục tiêu của việc tạo một thông điệp hoặc gửi thư hàng loạt là để tăng phạm vi tiếp cận của bạn.
Page 1 of 8 (72 items)Prev12345678Next