Why Legal companies should use a Legal Cloud solution?
6/10/2021 Julie Nguyen CRM, Marketing, Administration, Projects

Legal Cloud solution Cloud technology is seen as a modern trend. Cloud solutions have in fact evolved in the corporate world, and it has helped businesses solve many problems for success. This is also perfectly suited for lawyers and law firms where accuracy comes first. If you or your law firm do not know about a cloud solution, then it is really a big shortcoming. Cloud solutions have helped make businesses more efficient, more productive, more competitive, more customer focused, and ultimately more profitable.
Tại sao các công ty pháp lý nên sử dụng giải pháp kinh doanh đám mây?
6/10/2021 Julie Nguyen CRM, Marketing, Administration, Projects, Finance, HR

Legal Cloud solution Công nghệ đám mây được xem như là một xu hướng hiện đại. Thực tế giải pháp đám mây đã phát triển trong thế giới doanh nghiệp và nó đã giúp các doanh nghiệp giải quyết nhiều vấn đề để đạt tới thành công. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với luật sư và công ty luật nơi mà sự chính xác cần đặt nên hàng đầu. Nếu bạn hay công ty luật của bạn chưa biết đến giải pháp đám mây thì thực sự là một thiếu sót lớn. Giải pháp đám mây đã giúp làm cho hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn, năng suất hơn, cạnh tranh hơn, tập trung hơn vào khách hàng và cuối cùng mang lại nhiều lợi nhuận hơn.
The benefits of real estate management software.
5/5/2021 Chien Dang Marketing, Projects

AtemisCloud Real Estate

The real estate economic market is always vibrant and developing strongly, requiring investors to have a very good management process to be able to enhance their competitive advantage. If you still use the traditional management method, then you are spending too much time managing apartment and apartment products, managing staff, managing contracts, ..., searching project information, customer records as needed. You don't understand the needs of your customers, you struggle to find potential customers. Interactions between departments, groups, and departments are also ineffective. Then this is the optimal solution for you, the solution is developed based on the needs of each customer. The user-friendly and easy-to-use software saves you time, and all stages of the operation are carried out in a certain process, responding to the needs of managing and solving jobs in the fastest way. Using our software keeps you in control of all your business problems. See outstanding project, potential customers, monthly sales, total sales for a year, store and manage a large data warehouse. Thereby helping investors to choose the appropriate form and business strategy, to grasp the amount of the company's financial income.

Những lợi ích của phần mềm quản lý bất động sản.
5/5/2021 Chien Dang CRM, Administration, Projects

real estate
Thị trường kinh tế bất động sản luôn sôi động và phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi các chủ đầu tư phải có một quy trình quản lý thật tốt để có thể nâng cao lợi thế cạnh tranh của mình. Nếu bạn vẫn sử dụng phương pháp quản lý truyền thống thì bạn đang mất quá nhiều thời gian cho việc quản lý căn hộ, sản phẩm căn hộ, quản lý nhân viên, quản lý hợp đồng,…, tra cứu thông tin dự án, hồ sơ khách hàng khi cần thiết. Bạn không hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, bạn chật vật tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Tương tác giữa các bộ phận, nhóm, phòng ban cũng không hiệu quả. Thì đây là giải pháp tối ưu dành cho bạn, giải pháp được phát triển dựa trên nhu cầu của từng khách hàng. Phần mềm thân thiện và dễ sử dụng giúp bạn tiết kiệm thời gian, mọi công đoạn thao tác đều được thực hiện theo một quy trình nhất định, đáp ứng nhu cầu quản lý và giải quyết công việc một cách nhanh nhất. Sử dụng phần mềm của chúng tôi giúp bạn kiểm soát tất cả các vấn đề kinh doanh của mình. Xem dự án nổi bật, khách hàng tiềm năng, doanh số hàng tháng, tổng doanh thu trong một năm, lưu trữ và quản lý kho dữ liệu lớn. Từ đó giúp nhà đầu tư lựa chọn hình thức và chiến lược kinh doanh phù hợp, nắm bắt được lượng thu tài chính của công ty.
7 benefits of marketing automation
4/2/2021 Julie Nguyen CRM, Marketing, Administration, BackOffice

Marketing Digital Marketing automation is the leading development trend in the world to help businesses grow their business and increase profits. It is also becoming a trend among large enterprises in developed and emerging countries. This technology helps businesses save administrative costs, free up labor force, shrink the business model and take care of customers more professionally, thereby bringing more profits to the business. According to Wikipedia, marketing automation is about streamlining marketing and sales activities by replacing continuous, repetitive manual processes with automated solutions. Marketing automation enables repetitive jobs to be processed more quickly, minimizes errors and increases customer experience.
7 lợi ích của tự động hoá tiếp thị.
4/2/2021 Julie Nguyen CRM, Marketing, Administration, BackOffice

Marketing Digital Tự động hoá tiếp thị đang là xu hướng phát triển hàng đầu trên thế giới giúp các doanh nghiệp phát triển kinh doanh, tăng lợi nhuận. Nó cũng đang trở thành xu hướng trong các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam. Công nghệ này giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí quản trị, giải phóng sức lao động, thu gọn mô hình doanh nghiệp và chăm sóc khách hàng một cách chuyên nghiệp hơn, từ đó mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho doanh nghiệp. Theo Wikipedia, tự động hoá tiếp thị là hợp lý hóa các hoạt động tiếp thị và bán hàng bằng cách thay thế các quy trình thủ công liên tục, lặp đi lặp lại bằng các giải pháp tự động. Tự động hoá tiếp thị giúp những công việc lập đi lập lại có thể được xử lý nhanh chóng hơn, giảm thiểu sai sót và tăng trải nghiệm khách hàng.
Tại sao bạn cần một phần mềm quản lý phòng khám Cloud?
3/8/2021 Julie Nguyen CRM, Administration, Projects, Finance, HR

Clinic Management Sofware Y tế là một trong những ngành nghề đang phát triển mạnh mẽ. Bạn nhìn thấy một xã hội công nghệ liên tục phát triển trên mọi lĩnh vực, quản lý phòng khám bằng phần mềm đã trở thành xu hướng hiện đại hóa. Để đáp ứng nhu cầu phát triển cao trong tương lai bạn tìm hiểu cho phòng khám của mình một giải pháp phù hợp trong hỗ trợ công việc để quản lý một cách khoa học, tích cực hơn. Giải pháp bằng cách tập hợp con người, quy trình và công nghệ lại với nhau, khả năng tương tác sẽ hợp lý hóa việc thu thập thông tin, diễn giải thông tin và ứng dụng dữ liệu tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu của tất cả mọi người. Việc áp dụng công nghệ để cung cấp các dịch vụ y tế giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian.
Năm lợi ích của hệ thống phần mềm học trực tuyến
6/15/2020 Julie Nguyen Administration, HR

eLearning Kiến thức chính là một phần của tương lai tương sáng. Trong một xã hội phát triển không ngừng cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, phương pháp học tập và giảng dạy đã được nâng cấp lên một tầng cao mới. E-learning cung cấp một hệ thống chia sẻ kiến thức, kỹ năng từ xa đến một hoặc nhiều cá nhân, giải quyết được rất nhiều các bất lợi dẫn đến cản trở quá trình học như: địa lý, thời tiết, tình hình xã hội,… từ đó đem lại cho người học một trải nghiệm học thoải mái, dễ chịu và tiết kiệm.
Thay đổi thế giới và sử dụng các ứng dụng SaaS trong đợt bùng phát Coronavirus
3/4/2020 Julie Nguyen CRM, Marketing, Administration, Projects, Finance, HR

Corona Homework Nếu sự bùng phát của virus corona có tác động tiêu cực đến nền kinh tế quốc tế, nhưng nó có thể thay đổi mạnh mẽ cách chúng ta làm việc và mang lại tác động tích cực cho thế giới. Thay vì để nó là một điểm yếu, chúng ta có thể biến nó thành một điểm mạnh. Quá nhiều sự tập trung, căng thẳng, sợ hãi, áp lực của con người tạo ra những đau khổ, trầm cảm cho thế giới. Mẹ thiên nhiên chắc chắn không hài lòng về tình trạng văn minh hiện tại của chúng ta. Đã đến lúc để thay đổi. Virus này dù được tạo ra bởi thiên nhiên hay con người, nó cũng là một rào cản công nghệ sinh học có thể phá vỡ nền kinh tế thế giới và quan niệm làm việc của chúng ta. Với phạm vi phủ sóng internet trên toàn thế giới và sự sẵn có của các ứng dụng SaaS quản lý kinh doanh, đã đến lúc các giám đốc của các công ty cho phép nhân viên của họ được kết nối và làm việc tại nhà. Đã đến lúc sinh viên và nhân viên học tập và làm việc từ xa, để tăng thêm sự hạnh phúc, có được năng lượng tích cực và tăng mức độ nhận thức của họ. Đã đến lúc thay đổi thế giới.
Change the world and use SaaS apps during the Coronavirus outbreak
3/2/2020 Julie Nguyen CRM, Marketing, Administration, Projects, Finance, HR

Change the world and use SaaS applications during the Coronavirus outbreak

If the Coronavirus outbreak will have a negative impact on the international economy, it could drastically change the way we work, and bring a positive impact to the world. Instead of a weakness, we can transmute it to a strength. Too many human concentrations, stresses, fears, pressures create sufferings, depression to the world. Mother Nature is surely not happy about our current civilization state. Time to change. This virus, created either by Nature or by Humans, is a biotechnological barrier which can disrupt the business world and the way we conceive work. With the worldwide internet coverage and the availability of business management SaaS applications, it’s time for companies’ directors to allow their employees to be connected and work from home. It is time for students and employees to study and work remotely, to boost their happiness, get positive energy and increase their level of consciousness. It’s time to change the world.
Page 1 of 8 (76 items)Prev12345678Next